Vyhledávání

Eye tracking

Senzory, ktorá zaznamenávajú pohyb očí (zameranie pomocou očí na streľbu).