Vyhledávání

Leap motion

Zariadenie ktoré zaznamenáva pohyb vykonávaný nad ním a prenáša ho do virtuálneho sveta (programu), kde tento pohyb zobrazuje.