Vyhledávání

Image registration

Proces, pri ktorom sa určité množstvo informácií (fotografie z rôznych časov, smerov…) spája do jedného celku.