Vyhledávání

Procházet

News collects all the stories you want to read


Computer vision

Computer vision / počítačové videnie je odvetvie, ktoré vytvára technológie, ktoré by zaznamenávali informácie o prostredí z videí a fotografií.